(+86)21 6786 5036
cs@yytchina.com

NORMAQUICK V2

NORMAQUICK®V2塑料快速接头是连接介质传输管路、通风管路和排气管路的理想方式。可以用于管对管连接,或者管对设备连接。NORMAQUICK®V2可以用于塑料管和金属管。

先锋资源/日本最新在线不卡免费视频/暴劫柔情/18videos18